Međunarodna naučna konferencija „Društvene, političke i ekonomske promene na Zapadnom Balkanu“ - II dan

U subotu 25. maja održan je drugi dan međunarodne naučne konferencije „Društvene, političke i ekonomske promene na Zapadnom Balkanu" koja se organizuje u okviru Regionalnog programa podrške društvenim istraživanjima na Zapadnom Balkanu (RRPP).

Tokom drugog dana konferencije, predstavljeno je pedeset radova u pet paralelnih sesija.

Teme sesija ticale su se:

  • Rodnih politika i diskursa
  • Medija, političkih i društvenih diskursa
  • Demokratije, povezivanja i nefomalnih odnosa
  • Novih društvenih nejednakosti i društveno-ekonomskih promena
  • Migracija, dijaspore i doznaka,
maj25_rrpp1 maj25
maj25 maj25_rrpp3