Promocija studije: „Politika konkurencije u zemljama Zapadnog Balkana“ u Bečićima

U Bečicima je 1-2. juna održana regionalna konferencija u organizaciji Mreže parlamentarnih odbora za ekonomiju i privredu zemalja zapadnog Balkana i Vestminsterske fondacije za demokratiju, na kojoj je predstavljena studija Politika konkurencije u zemljama Zapadnog Balkana, koju su pripremili naučni radnici iz regiona: Slavica Penev, Fikret Čaušević, Ahmet Mancelari, Andreja Marušić i Nikola Milović.

Na konferenciji su prisustvovali predstavnici parlamenata zemalja regiona, naučni radnici iz regiona, kao i predstavnici WFD-a. Cilj izrade i analize ove studije je bilo jačanje kontrolne uloge parlamenata nad radom agencoija za zaštitu konkurencije u zemljama regiona.

spbecici