Godišnja Skupština IIBA - Serbia Chapter

U sredu, 05. juna 2013. godine u prostorijama Instituta ekonomskih nauka održana je redovna godišnja Skupština IIBA - Serbia Chapter, Udruženja poslovnih analitičara Srbije, sa sledećim dnevnim redom.

  1. Predstavljanje svih članova koji su uzeli učešće u radu Udruženja
  2. Izveštaj o radu Upravnog Odbora
  3. Finansijski izveštaj
  4. Izveštaj o radu Radne grupe za prevod BABOKa i Radne grupe za organizaciju seminara u Istraživačkoj Stanici Petnica
  5. Izbor novih članova Upravnog Odbora
  6. Predstavljanje i usvajanje Plana rada za period 2013.-2014. godine
  7. Predstavljanje i usvanjanje Plana rada Saveta za profesionalni razvoj i radnih grupa.
  8. Razno

Tom prilikom predsednik Udruženja Vladimir Manić uručio je Zahvalnicu Institutu ekonomskih nauka za pomoć u radu i realizaciji aktivnosti Udruženja.

jun5_iiba1 jun5_iiba2

jun5_iiba3