Aleksandar Zdravković na letnjoj praksi u MMFu

Istraživač IEN Aleksandar Zdravkovic je 10. juna 2013. započeo tromesečnu praksu u Medjunarodnom monetarnom fondu u Vašingtonu u okviru MMFovog programa prakse Fund Internship Program, koji omogućava perspektivnim studentima doktorskih studija u oblasti makroekonomije da se uključe u rad MMFa.

jun21_az1 jun21_az3

Tokom prakse Aleksandar će raditi u evropskom departmanu MMFa na istraživanju uticaja zaduženosti na ekonomski rast evropskih zemalja u razvoju, pod supervizijom MMFovih ekonomista Dmitriy Kovtun-a i Matthew Gaertner-a.

jun21_az2 jun21_az4

jun21_az5