Promocija knjige Slavice Penev: "Ekonomske i evropske persepktive zemalja Zapadnog Balkana" u BiH

Na poziv guvernera Centralne banke Bosne i Hercegovine, Kemala Kozarića, 27. juna 2013. godine je održana promocija knjige Slavice Penev iz IEN-a Ekonomske i evropske persepktive zemalja Zapadnog Balkana. Promociji su prisustvovali predstavnici CBBH, kao i predstavnici nauke.

jun28_promo_sp