Radna poseta istraživača IEN Ljubljani u okviru realizacije FP7 SERSCIDA projekta

Istraživači IEN, dr Aleksandra Bradić-Martinović, dr Vesna Aleksić i ma Aleksandar Zdravković i načelnica Odeljenja za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije Biljana Kosanović bili su u radnoj poseti u Ljubljani, u okviru realizacije FP7 SERSCIDA projekta, 7. i 8. oktobra 2013. godine.

Cilj radne posete je bio upoznavanje sa relevantnim institucijama Republike Slovenije koje učestvuju u realizaciji istraživackih aktivnosti u oblasti društvenih nauka u Sloveniji, sa posebnim osvrtom na njihovu ulogu u aktivnostima Arhiva istraživačkih podataka u oblasti društvenih nauka Univerziteta u Ljubljani (ADP):

  • Fakultet društvenih nauka Univerziteta u Ljubljani
  • Statistički zavod Republike Slovenije
  • Nacionalna i univerzitetska biblioteka
  • Univerzitet u Ljubljani
  • Agencija za istraživačke delatnosti Republike Slovenije
  • Ministarstvo obrazovanja, nauke i sporta Republike Slovenije

Radnu posetu je organozivao ADP, partner IEN na realizaciji SERSCIDA projekta, a pored delegacije iz Srbije u radnoj poseti su učestvovali i predstavnici Hrvatske i Bosne.

okt10_fp71   okt10_fp72
okt10_fp73   okt10_fp74