Istraživači IEN na međunarodnoj konferenciji u Nišu

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Nišu, 18. oktobra održana je međunarodna konferencija pod nazivom "The Global Economic Crisis and the Future of European Integration".

Zapažena uvodna izlaganja na plenarnoj sesiji imali su i Marko Malović, sa radom 'Polio or Premidated Murder: The Curious Case of the Eurozone's Banking Union' i Slavica Penev, sa istraživanjem 'Global Economic Crisis and Regulation: What can W. Balkans Countries learn from the EU Smart Regulatory Agenda', oboje sa Instituta ekonomskih nauka.

okt18_nis1 okt18_nis2
okt18_nis3 okt18_nis4