Održan sastanak Asocijacije ekonomskih instituta jugoistočne Evrope

U okviru proslave Instituta ekonomskih nauka u Beogradu, 05. decembra 2013. godine održan je sastanak Asocijacije ekonomskih instituta jugoistočne Evrope (SEEA). Sastanku su prisustvovali predstavnici svih instituta: Ekonomskog instituta, Skoplje, dr Biljana Angelova; Ekonomskog instituta, Banja Luka, dr Nebojša Bomeštar; Ekonomskog instituta, Zagreb, dr Dubravka Jurlina Alibegović; Ekonomskog instituta, Sarajevo, dr Muamer Halilbašić, Inštituta za ekonomska raziskovanja, Ljubljana, dr Peter Stanovnik i Instituta ekonomskih nauka, Beograd, dr Dejan Erić, dr Srđan Redžepagić, dr Ivan Stošić, dr Aleksandra Bradić-Martnović i dr Vladimir Simović.

Na sastanku se razgovaralo o vidovima buduće saradnje koja će biti realizovana kroz razmenu znanja, radova u naučnim časopisima, aplikacijama za projekte i organizovanju međunarodne konferencije sledeće godine.

Asocijacija planira proširenje članstva i uključivanje Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Podgorici, Crna Gora. Prof. dr Saša Popović je na sastanaku iskazao veliki entuzijazam za realzaciju ove saradnje.

Na sastanku je dogovoreno da u narednoj godini vođenje Asocijacije pređe od kolega iz Skoplja i gospođe Biljane Angelove, koja je vodila udruženje u toku prethodne godine, u ruke prof. dr Dejana Erića i Instituta ekonomskih nauka.

dec5_seea1 dec5_seea2
dec5_seea3 dec5_seea4

dec5_seea5