Prof. dr Mirjani Radović-Marković postala redovni član Bugarske akademije nauka i umetnosti

Prof. dr Mirjani Radović-Marković je na svečanoj sednici Bugarske akademije nauka i umetnosti u Sofiji dodeljena diploma redovnog člana ove Akademije 5. aprila 2014. U zvanje akademika Bugarske akademije nauka i umetnosti, prof. Radović-Marković je izabrana oktobra 2013 tajnim glasanjem 200 članova Akademije.

Akademik Margarita Kamenova koja je pisala izveštaj za izbor, navela je da je "prof. Radović-Marković dala poseban doprinos naučnoj zajednici Bugarske radeći kao gostujući profesor sa studentima master i doktorskih studija na državnom Univerzitetu u Sofiji, kao i na privatnom YUZUF Univerzitetu.Takođe, njene knjige iz oblasti preduzetništva se koriste kao glavna ili dopunska literatura na pomenutim univerzitetima. Autor je i programa iz oblasti preduzetnistva za YUZUF Univerzitet (master studije), ko-urednik više publikacija objavljenih u Bugarskoj sa kolegama sa Univerziteta Sv. Kliment Ohridski, učesnik i ko-organizator nekoliko konferencija sa kolegama sa pomenutog Univerziteta i savetnik tri naučna časopisa koji se izdaju u Bugarskoj. Ovaj izbor je od posebnog značaja za jačanje naučne međunarodne saradnje izmedju Srbije i Bugarske", zaključila je akademik Kamenova.

april5_mr_akademik1 april5_mr_akademik2
april5_mr_akademik3 april5_mr_akademik5