Održan skup "Nekretninski investicioni fondovi u Srbiji - osveženje na domaćem tržištu nekretnina"

Dana 03.07.2014. godine na Institutu ekonomskih nauka organizovan je skup "Nekretninski investicioni fondovi u Srbiji - osveženje na domaćem tržištu nekretnina" u organizaciji Udruženja finansijskih analitičara Srbije (UFAS) uz podršku USAID Projekta za bolje uslove poslovanja (USAID BEP).

Svrha ovog skupa jeste pokretanje inicijative koja za cilj ima stvaranje adekvatnih regulatornih uslova za osnivanje i poslovanje nekretninskih fondova u Srbiji. Iako u Srbiji postoji regulativa koja reguliše osnivanje i poslovanje ovih fondova, nedostaje ključni faktor - adekvatan poreski tretman (izbegavanje dvostrukog oporezivanja).

Skup je otvorio gospodin Vladimir Pavlović, predsednik UO UFAS-a nakon čega je gospodin Vladimir Drašković prisutnima održao prezentaciju na temu „Nekretninski investicioni fondovi u Srbiji - novina na domaćem tržištu nekretnina". Skup je izazvao veliko interesovanje predstavnika banaka, osiguravajućih kuća, regulatornih organa kao i ostalih učesnika u finansijskom sistemu naše zemlje.

jul3_na_nekretnin1 jul3_na_nekretnin2