Međunarodna naučna konferencija: New Economic Policy Reforms (2)

Drugog dana međunarodne naučne konferencije pod nazivom: "New Economic Policy Reforms" nastavljene su prezentacije rezultata istraživanja autora.

dec10_konf1 dec10_konf2
dec10_konf3 dec10_konf4
dec10_konf5 dec10_konf6

dec10_konf7