Objavljene dve studije o mladim istraživačima

IEN, lokalna koordinaciona jedinica Regionalnog programa podrške istraživanju u oblasti društvenih nauka (RRPP) objavio je dve studije o mladim istraživačima u društvenim naukama: Studiranje u inostranstvu i povratak u Srbiju i Uslovi rada i status mladih istraživača na univerzitetima, institutima i u nevladinom sektoru. Studije su rezultat projekta Nacionalni dijalog u oblasti društvenih nauka u Srbiji, 2014-2016.