Predavanje Petra Mitića u PKS

 

Petar Mitić, istraživač saradnik Instituta ekonomskih nauka u Beogradu je 22.09.2016. godine u Privrednoj komori Srbije učestvovao kao ekspert predavač u okviru projekta „Jačanje investicione spremnosti – InvestHorizon“, a po programu „Horizon 2020“ pokrenutom od strane Evropske komisije.

Petar Mitić je učesnicima izložio koje su alternativne opcije za finansiranje mikro, malih i srednjih kompanija i koje su prednosti korišćenja fondova rizičnog kapitala, kao opcije za rast i pobolјšanje poslovanja.

 

sep22_horizon1.jpg   sep22_horizon2.jpg