Na Institutu ekonomskih nauka održan je dvodnevni seminar o upravljanju i analizi kvalitativnih podataka. Seminar je organizovan u okviru komponente "Capacity Building” Regionalnog programa podrške istraživanjima u oblasti društvenih nauka (RRPP).

 

Ray Gava   Lea Sgier

 

Učesnici