O RRPP

 

RRPP
 • je posvećen kvalitetnim istraživanjima u oblasti društvenih nauka
 • podstiče saradnju na državnom, regionalnom i međunarodnom nivou
 • podržava uključivanje mladih istraživača u fundamentalna i primenjena istraživanja
 • stavlja istraživanja u funkciju društvenog razvoja
 • inicira dijalog o javnim politikama u oblasti društvenih istraživanja

RRPP promoviše istraživanja u oblasti društvenih nauka na Zapadnom Balkanu koja pomažu u razumevanju specifičnih reformskih potreba zemalja regiona i dugoročnih posledica različitih javnih politika. Istraživači dobijaju podršku kroz finansiranje istraživanja, metodološke i tematske treninge, kao i kroz otvaranje mogućnosti za regionalnu i međunarodnu razmenu i umrežavanje. Ovim programom upravlja Institut za Centralnu i Istočnu Evropu (IICEE) Univerziteta u Friburgu (Švajcarska). Program u potpunosti finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), Federalno odeljenje za spoljnu politiku.

ZAŠTO DRUŠTVENE NAUKE?

Istraživanja visokog kvaliteta, bazirana na relevantnim metodama i teorijama, mogu doprineti razvoju alternativa u domenu javnih politika i kritičkom posmatranju aktuelnog stanja u društvu. Uzimajući u obzir postkonfliktno okruženje u zemljama bivše Jugoslavije i tranzicione procese koji se odvijaju, RRPP podržava istraživanja u sledećim oblastima:

 • migracije
 • društvene nejednakosti i država blagostanja
 • upravljenje i decentralizacija
UČEŠĆE

Program se realizuje kroz tri povezane celine:

1. Finansiranje i promoviranje regionalnih istraživanja

 • Obezbeđivanje finansijskih sredstava za sprovođenje regionalnih projekata koji se bave temama vezanim za procese transformacije u regionu.

Institucije iz regiona mogu podneti aplikacije na osnovu poziva za istraživačke projekte objavljenog na RRPP web stranici. Pristigle predloge procenjuje tim stručnjaka RRPP-a u skladu s kriterijima definisanim u pozivu. Nakon toga, Upravni odbor RRPP odlučuje koji će od projekata preporučenih od strane stručnjaka biti finansirani. Celokupni proces u proseku traje pet do šest mjeseci.

2. Međunarodna saradnja kroz jačanje kapaciteta i umrežavanje

 • Organizovanje metodoloških i tematskih treninga koje vode međunarodni i regionalni stručnjaci i mentori;
 • Organizovanje naučnih konferencija i drugih događaja.

Ova programska celina fokusira se na regionalne istraživačke projekte, istraživačke institucije i pojedince koji su deo RRPP mreže. Događaji poput RRPP naučnih konferencija otvoreni su i za eksterne učesnike.

3. Saradnja istraživača i kreatora javnih politika

 • Promocija i unapređenje statusa društvenih nauka na Zapadnom Balkanu;
 • Povezivanje istraživanja i procesa kreiranja javnih politika uključivanjem ključnih aktera: istraživača, univerziteta, ministarstva, donosioca odluka, akademskih radnika, think-tank organizacija, organizacija civilnog društva, medija, izdavačkih kuća i međunarodnih donatora.

Pozivamo sve zainteresovane i relevantne institucije i pojedince da učestvuju u ovom segmentu programa, čiji je cilj da podstakne sistemske promene u državama Zapadnog Balkana.

DOSADAŠNJI REZULTATI

Uz podršku RRPP-a:

 • Uspešno je implementirano 50 istraživačkih projekata (26 regionalnih i 24 nacionalna), vrednih 3,7 miliona švajcarskih franaka;
 • Organizovano je 19 regionalnih treninga, sa preko 300 učesnika, koje su vodili međunarodni stručnjaci za istraživačke metode i upravljanje projektima;
 • Od 2008. godine organizovano je šest naučnih konferencija na kojima se okupilo oko 670 regionalnih i međunarodnih naučnika;
 • U svim zemljama Zapadnog Balkana pokrenute su inicijative uspostavljanja dijaloga o javnim politikama u oblasti društvenih istraživanja (National Policy Dialogue), koje su uključile veliki broj relevantnih aktera;
 • Pokrenut je pilot projekat "Baza podataka o Zapadnom Balkanu“ (Data Centre Western Balkans), koji koordinira Univerzitet u Cirihu (Švajcarska).
KONTAKT:

Institut ekonomskih nauka
Mihajlo Đukić, lokalni kooridnator
Bojana Radovanović, lokalni koordinator
Ivan Stošić, viši savetnik
E-mail: serbia@rrpp-westernbalkans.net

Univerzitet u Friburgu
Institut za Centralnu i Istočnu Evropu
Nicolas Hayoz, direktor programa
Jasmina Opardija-Šušnjar, menadžer programa
E-mail: rrpp@unifr.ch, rrpp@unifr.ch