CESSDA SaW

 

cessdasaw       eu flag

 

Horizont 2020 – CESSDA SaW Projekat

 

Nakon uspešnog osnivanja organizacije CESSDA u novoj organizacionoj formi, 2013. godine pojavila se potreba za jačanjem i širenjem mreže digitalnih arhiva kako bi se osigurala održivost i pokrivenost cele Evrope.

Glavni cilj projekta je da se obezbede uslovi i učine inicijalni koraci ka stvaranju pouzdanih servisa podataka u društvenim naukama širom kompletne Evropske istraživačke oblasti (European Research Area – ERA), koji će biti u stanju da zadovolje potrebe istraživača nove generacije.

Relevantne prethodne inicijative realizovane u ovoj oblasti biće uzete kao osnova za proširenje članstva u organizaciji CESSDA (npr. SERSCIDA, DASISH, DwB). Takođe će biti razmotrene i nacionalni kapaciteti i mogućnosti za korišćenje evropskih strukturnih fondova i drugih izvora finansiranja, kao vid podrške. Ovaj pristup je odabran sa ciljem da obezbedi da nacionalne i evropske koristi u sferi ekonomije i društva budu dostignute, kao i pozitivan povraćaj na investicije kroz članstvo u organizaciji CESSDA, a u skladu sa relevantnim donosiocima odluka na nivou pojedinačnih zemalja. Osim toga, postojeća nacionalna infrastruktura biće ohrabrena da završi tranziciju ka holističkim uslugama, čime će obezbediti pristup svojim uslugama za sve.

Parterni na projektu:

  • CESSDA AS, Norveška
  • Charles Beagrie Limited, Velika Britanija
  • Ethniko Kentro Koinonikon Erevnon (EKKE), Grčka
  • Tarki Alapitvany (Tarki Foundation), Mađarska
  • Tartu Ulikool (UTARTU), Estonija
  • University College Dublin, National University of Ireland, Dublin (NUID UCD), Irska
  • Instituto de Ciencias Sociais da Universidade de Lisboa (ICS-ULisboa), Portugal
  • Sveučilište u Zagrebu Filozofski Fakultet (FFZG), Hrvatska
  • Institut ekonomskih nauka (IEN), Srbija
  • Sociologicky Ustav Slovenskej Akademie Vied (SU SAV), Slovačka

Koordinator tima za Srbiju: dr Aleksandra Bradić-Martinović.