SEEDS

 

seeds

 

South-Eastern European Data Services (SEEDS) - SCOPES Funding

 

SEEDS projekat ima za cilj da proširi napore koji su postignuti tokom projekta SERSCIDA. Projekat je podržan od strane organizacije CESSDA sa težnjom da se novi digitalni arhivi u društvenim naukama osnuju u Albaniji, Kosovu, Makedoniji i Crnoj Gori i da se uspostavi njihova saradnja sa srodnim institucijama na nacionalnom i međunarodnom nivou, a posebno sa Srbijom i Hrvatskom, koje su od 2012. godine u procesu izgradnje ove infrastrukture. Novi partneri na projektu imaće priliku da koriste iskustva zemalja koje su već ostvarile napredak na ovom polju (Srbija i Hrvatska), uz pomoć i podršku arhiva ih Švajcarske (FORS), Slovenije (ADP), Velike Britanije (UKDA) i Nemačke (GESIS).

Koordinator tima za Srbiju: dr Aleksandra Bradić-Martinović.