TEMPUS IV

 

tempusiv_logo_eng         eacea_logo_eng

 

TEMPUS IV

 

U decembru 2009. godine, Evropskа komisijа (Executive Agency Education, Audiovisual and Culture – EACEA) odobrila je Tempus projekat "Master d'études européennes à double diplomation en Serbie", nа kome je IEN bio partnerska institucija. Grant aplicant bio je Univerzitet u Nici - Sofija Antipolis, a partnerske institucije bile su: Univerzitet u Freiburgu (Nemačka), Univerzitet u Koimbri (Portugal), Univerzitet u Novom Sadu, Univerzitet u Beogradu, Univerzitet u Nišu i Univerzitet Singidunum. Koordinator tima Instituta ekonomskih nauka na ovom projektu bio je dr Srdjan Redžepagić.

Cilj ovog Tempus projekta bio je kreiranje trojezičnog master studijskog programa u oblasti evropskih studija na univerzitetima u Srbiji (Novi Sad, Beograd, Niš). Jedan od očekivanih rezultata je implemenacija programa dobijanja dvojne diplome na univerzitetima partnerima ovog projekta u Srbiji - Univerzitet u Novom Sadu, Univerzitet u Beogradu, Univerzitet u Nišu i Univerzitet Singidunum.