RRPP - Macroeconomic Analysis

 

rrpp universitat freibourg  SADC - logo

 

Macroeconomic Analysis and Empirical Evaluation of Active Labour Market Policies in Serbia

 

Projekat Instituta pod nazivom "Macroeconomic Analysis and Empirical Evaluation of  Active Labour Market Policies in Serbia" izabran je kao jedan od 8 projekata koji su finansirani od strane RRPP programa Univerziteta u Friburgu. Rukovodilac ovog projekta koji je realzivoan u periodu jul 2010 - jul 2012 je bio dr Jovan Zubović.

U projektu tim sitraživača IEN je pripremio model za makroekonomsku procenu APTR sa ciljem predviđanja najboljih mogućih društvenih efekata za uloženi novac. Cilj projekta je bila evaluacija uticaja politike zapošljavanja, a naročito aktivnih mera tržišta rada na ukupne i specifične ishode tržišta rada i zaposlenost, a zatim njihov uticaj na makroekonomska kretanja. Istraživanje je sprovedeno na celokupnoj populaciji nezaposlenih registrovanih pri Nacionalnoj službi za zapošljavanje, tako da rezultati daju nedvosmislene preporuke veznane za dosadašnje aktivnosti države po pitanju aktivnog učešća na smanjivanju nezaposlenosti.