Prezentacije sa godišnje konferencije

 

Na godišnjoj međunarodnoj konferenciji Development, Competitiveness and Inequality in EU and Western Balkans koja je održana 26. novembra 2015. u Institutu prezentovano je dvadeset pet radova po sesijama:

 

Plenarna sesija

Sesija 1

Sesija 2

Sesija 3