Kick off – prvi sastanak nacionalnih timova na projektu „Unapređenje politike oporezivanja duvana u zemljama sa niskim i srednjim dohotkom“

 

sastanak

Dana 26. februara 2018. godine, na Institutu ekonomskih nauka u Beogradu, održan je prvi sastanak svih istraživačkih timova na projektu „Unapređenje politike oporezivanja duvana u zemljama sa niskim i srednjim dohotkom“, podržanog od strane Univerziteta Ilinois u Čikagu, a finansiran od strane Bloomberg inicijative za smanjenje duvana. Institut ekonomskih nauka je regionalni koordinator istraživanja o oporezivanju duvana u zemljama Zapadnog Balkana. Shodno tome, u Beogradu je organizovan sastanak kome su prisustvovali predstavnici Univerziteta Ilionis u Čikagu, Instituta ekonomskih nauka kao i predstavnici partnerskih institucija iz regiona koje učestvuju u ovom istraživanju: Univerzitet Banja Luka (Centar za projektni menadžment i preduzetništvo i Centar za preduzetništvo i transfer tehnologija); Fakultet za ekonomiju, biznis i turizam Univerziteta u Splitu; Centar za politiku, Kosovo; Institut za socio-ekonomska istraživanja, Podgorica; Udruženje za politička istraživanja Analitika, Skoplje; Udruženje za razvojna istraživanja, Tirana.

Na sastanku su razmenjene osnovne informacije o karakteristikama projektnog istraživanja. Predstavljeni su njegovi ciljevi, elementi nacionalnih studija, vremenski okvir realizacije projekta kao i izrade nacionalnih studija. Predstavnici partnerskih institucija su imali priliku da predstave članove nacionalnih projektnih timova, prezentuju planove istraživanja na nacionalnom nivou kao i doprinose koje će njihovo istraživanje imati u izradi završne regionalne studije o oporezivanju duvana.

Više informacija o projektu dostupno je na adresi: http://tobaccotaxation.org/

 

feb16 tobacco1   feb16 tobacco2
feb16 tobacco3   feb16 tobacco4