Poseta studenata iz Holandije

 

predavanjeIEN je 24.04.2018. ugostio grupu 16 studenata iz Holandije na master studijama iz oblasti Javnih politika sa Instituta za društvene studije Univerziteta Erasmus iz Roterdama. Predstavnici IEN dr Jovan Zubović, dr Mirjana Radović-Marković, dr Isidora Ljumović, dr Mihajlo Đukić, dr Isidora Beraha i dr Aleksandra Bradić-Martinović su predstavili projekte Instituta u oblasti kreiranja i analize javnih politka.

Grupu studenata je predvodio dr Karim Knio, rukovodilac studijskog programa.





Učesnici   Učesnici