Treći istraživački sastanak povodom projekta „Unapređenje politike oporezivanja duvanskih proizvoda u zemljama sa niskim i srednjim nivoom dohotka“

 

seminar

Tokom 17 i 18. septembra 2018. godine, u prostorijama Instituta ekonomskih nauka održan je treći istraživački sastanak predstavnika nacionalnih timova zemalja konzorcijuma Zapadnog Balkana angažovanih na projektu “Unapređenje politike oporezivanja duvanskih proizvoda u zemljama sa niskim i srednjim nivoom dohotka”. Projekat je podržan od strane univerziteta Ilinois u Čikagu, a finansiran od strane Bloomberg inicijative za smanjenje upotrebe duvanskih proizvoda. Institut ekonomskih nauka je regionalni koordinator ovog istraživanja u zemljama Zapadnog Balkana. Pored članova tima Instituta ekonomskih nauka i nacionalnih istraživačkih timova, sastanku su prisustvovali i predstavnici Univerziteta Ilinois iz Čikaga.

Na sastanku su prezentovani dosadašnji rezultati u realizaciji projektnih aktivnosti tokom devetomesečnog trajanja ovog projekta. Cilj sastanka je bila razmena informacija o proizvodnji i potrošnji duvanskih proizvoda u zemljama članicama konzorcijuma, visini poreskog opterećenja na duvanske proizvode kao i međusobna diskusija o iskustvima, problemima i zaključcima do kojih se dolazilo tokom realizaciji ciljeva istraživanja na projektu. Tokom ovog sastanka su ujedno predstavljeni osnovni elementi izrade završne nacionalne studije o oporezivanju duvanskih proizvoda kao i vremenski okvir realizacije budućih aktivnosti.

 

Učesnici   Učesnici
     
Učesnici   Učesnici