Održana međunarodna naučna konferencija „Oporezivanje duvanskih proizvoda“ u Beogradu

 

conferenceU Beogradu je 11. decembra održana međunarodna naučna konferencija pod nazivom “Ekonomija oporezivanja duvanskih proizvoda”. Konferencija je okupila preko 50 istraživača i eksperata u oblasti oporezivanja duvana iz čitavog sveta. Cilj konferencije bila je diseminacija rezultata istraživanja i dokumenata javnih politika u oblasti oporezivanja duvanskih proizvoda u region Centralne i Istočne Evrope kreatorima politika, predstavnicima međunarodnih organizacija, civilnog društva i istraživača.

Konferencija je bila podeljena u dve sesije. Tokom prve sesije prezentovani su rezultati  istraživanja realizovanih u okviru projekta “Accelerating Progress on Effective Tobacco Tax Policies in Low and Middle-Income Countries” finansiranog od strane University of Illinois, Chicago (UIC), ključnog partnera Bloomerg Initiative to Reduce Tobacco Use. U drugoj sesiji prezentovani su rezultati sličnih istraživanja i primera dobre prakse u oblasti oporezivanja duvanskih proizvoda u drugim zemljama. Rezultati prezentovani istraživanja diskutovani su u kontekstu tekućih socijalnih, ekonomskih i političkih izazova sa kojima se susreću zemlje Centralne i Istočne Evrope.

Konferencija je ujedno bila i jedinstvena prilika za diskusiju o korišćenju istraživanja u kreiranju javnih politika i analizi u kojoj meri se politike oporezivanja duvana zasnivaju na pouzdanim podacima i naučnim analizama. U toku diskusije istaknuto je da se u zemljama CIE naučni rezultati malo koriste u procesima kreiranja javnih politika. Glavni rezultati konferencije ukazuju na neophodnost daljeg istraživanja i jačanja istraživačkih kapaciteta za istraživanja u oblasti oporezivanja duvana u regionu CIE, što bi rezultiralo usvajanjem efikasnih politika u interesu društva.

Jovan Zubović, IEN   Učesnici
     
 Frank J. Chaloupka, UIC    Prezentacija nacionalne studije BiH, Borislav Vukojević, UNIBL
     
Prezentacija nacionalne studije Makedonije, Tamara M. Spasova, Analitika   Prezentacija nacionalne studije Albanija, Klodjan Rama, DSA
     
Prezentacija nacionalne studije Srbija, Jovan Zubović, IEN   Prezentacija nacionalne studije Hrvatska, Željana Aljinović Barać, FES
     
Učesnici   Tim IEN