Zaposlenost

 

makro ak188

 

  • Prema Anketi o radnoj snazi broj formalno zaposlenih porastao je za oko 117.000 između Q3 2016 i Q3 2017

  • Rast registrovane zaposlenosti prema CROSO u istom periodu je značajno manji - 55.000 novih radnika

  • Prema RZS, do ove razlike dolazi usled radnika sa ugovorom o radu koji nemaju zdravstveno osiguranje, pa ulaze u formalnu zaposlenost prema ARS, ali ne i u registrovanu zaposlenost

  • Prema preporukama RZS za precizno merenje trenda zaposlenosti bolje je koristiti podatke registrovane zaposlenosti

 

Dodatno, istraživanje o registrovanoj zaposlenosti, za razliku od Ankete, ne obuhvata poljoprivrednike starije od 65 godina, kao ni penzionere koji dodatno rade po ugovoru o delu (jer je njihov glavni status u CROSO penzioner, a u Anketi je formalno zaposleno lice). Pored toga, Istraživanjem o registrovanoj zaposlenosti obuhvaćeni su oni koji su registrovani kao zaposleni u CROSO pretposlednjeg dana u mesecu, kada se preuzima presek stanja iz CROSO, dok su Anketom, koja se sprovodi kontinuirano, obuhvaćena i lica koja su bila kratkoročno zaposlena, bilo kada u toku nedelje/meseca/kvartala.

Preporuke RZS, detaljnije o razlikama

www.stat.gov.rs/WebSite/userFiles/file/Zaposlenost%20i%20zarade/Koncepti%20zaposlenosti%20-%20registrovana%20i%20anketna%20zaposlenost.doc