Javni dug

 

makro ak186

 

  • Tendencija pada javnog duga je nastavljena i u trećem kvartalu 2017. godine – udeo javnog duga (po Maastricht kriterijumu) u BDP je dostigao nivo od 62.6%.
  • Smanjenju javnog duga u trećem kvartalu najviše su doprineli primarni suficit i oštar apresijacija RSD/USD