Monografija "Pravci strukturnih promena u procesu pristupanja EU"

 

pravci

IEN publikovao je monografiju „Pravci strukturnih promena u procesu pristupanja Evropskoj uniji“. Monografija je rezultat rada više autora i predstavlja sintezu ključnih ekonomskih i društvenih pitanja izuzetno aktuelne problematike. Istraživanja saopštena u ovoj monografiji imala su za cilj da unaprede naučna saznanja za poboljšanje postojećeg stanja ekonomije Srbije, i da budu od šireg društvenog, kako naučnog, tako i praktičnog značaja za veći broj korisnika. Urednici ove monografije se nadaju da će predstavljena publikacija podstaći snažan interes u naučnoj i stručnoj javnosti za dalja istraživanja ove izuzetno značajne i aktuelne teme. Monografija je nastala kao rezultat istraživanja u okviru dva projekta: Izazovi i perspektive strukturnih promena u Srbiji: strateški pravci ekonomskog usklađivanja sa zahtevima EU (šifra: OI 179015) i Evropske integracije i društveno-ekonomske promene privrede Srbije na putu ka EU (šifra: III 47009), koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.