Studija

 

studija

Institut ekonomskih nauka u saradnji sa Institutom za ekonomiku poljoprivrede je objavio studiju za potrebe Vlade Srbije, Kancelarije za evropske integracije: "Analiza pravnog i institucionalnog okvira tržišta poljoprivrednog zemljišta, procena ekonomskih efekata liberalizacije tržišta poljoprivrednog zemljišta i preporuke za izmene domaćeg zakonodavnog i institucionalnog okvira i njihovu adekvatnu primenu".

Preuzmite Studiju >>>