Drugi sastanak partnera na projektu VISITUS (HR_RS87)

 

interreg ipacbc

U okviru projekta INTERREG IPA – CBC Croatia – Serbia ,,Obogaćivanje turističke ponude za slepa i slabovida lica - VISITUS", dana 3.10.2017. godine u Dalju, Hrvatska održan je sastanak projektnog tima. Sastanku su prisustvovali Jovana Grujić i Mihael Plac ispred Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj Sombor, kao vodećeg partnera, zatim Bojana Orsić, Jelena Eklemović, Sonja Klajić i Siniša Bulajić ispred Poduzetničko razvojnog centra općine Erdut i Jovan Zubović, Mihajlo Đukić i Isidora Beraha ispred Instituta ekonomskih nauka. Na sastanku su predstavljeni dosadašnji rezultati i planovi za sledeći projektni period.


 

Učesnici   Učesnici