Poseta profesora Stivena B. Kaudila

 

predavanje

Stiven B. Kaudil, rukovodilac Departmana za еkonomiju na Florida Atlantic Univerzitetu, posetio je Institut ekonomskih nauka 02.08.2018. godine, i održao predavanje na temu primene finite mixture modela u ekonomiji i finansijama.

Profesor Kaudil je jedan od najpoznatijih svetskih stručnjaka iz oblasti finite mixture modeliranja, a svoje radove, koji su prema podacima Google Scholar-a citirani više od 3000 puta, objavljivao je u vodećim akademskim časopisima, kao što su Journal of Business & Economic Statistics, The Review of Economics and Statistics, Journal of Econometrics, Journal of Applied Econometrics and Journal of Banking and Finance.
Prof. Stiven B. Kaudil   prof. Stiven B. Kaudil