Međuvladin program naučno-tehnološke saradnje između Srbije i Francuske 2010-2011

 

universite nicem    ien logo

 

Atraktivnost i poređenja: strane direktne investicije u zemljama Balkana