Izdavačka delatnost

izdavacla

 

Još od 1958, izdavačka delatnost je važna delatnosti Instituta, iako je objavljivanje časopisa, istraživačkih projekata, monografija i studija,
takođe predstavljalo bitan deo rada Instituta.

Institut redovno objavljuje sledeća izdanja:

NAUČNI ČASOPISI

 

Journal of Women's Entrepreneurship and Education Časopis "ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO I OBRAZOVANJE" (Journal of Women's Entrepreneurship and Education - JWEE) ima za cilj da podstakne buduće autore u ovoj oblasti. On stavja akcenat na novim i relevatnim istraživanjima, doprinoseći tako visokom kvalitetu svojih radova, unapređenju postojećih znanja u oblasti preduzetništva i biznisa. Njegova originalnost se ogleda u jedinstvenom i interdisciplinarnom pristupu, koji može da bude prihvatljiv od strane širokog kruga čitalaca. Namenjen je onima koji kreiraju politiku preduzetništva, istraživačima, studentima i profesorima, kao i svim ostalim stručnjacima iz domena ženskog preduzetništva i obrazovanja.
Economic Analysis Posle skoro 15 godina obnovljen je časopis "ECONOMIC ANALYSIS". Časopis se izdaje na engleskom jeziku i izlazi dva puta godišnje. Međunarodna redakcija i recenzija daju garanciju da će obnovljeni časopis veoma brzo obnoviti svoju naučnu vrednost. Ovakav oblik međunarodne saradnje širom otvara vrata našim mladim stručnjacima, da ukoliko imaju radove koji ispunjavaju stroge kriterijume mogu i u Srbiji do objavljuju radove koji će se međunarodno citirati.
nmsp NACIONALNA MREŽA SREDNJIH PREDUZEĆA (NMSP) predstavlja publikaciju koja ima za cilj stvaranje osnove za kontinuirano praćenje i izveštavanje o uspešnosti poslovanja srednjih preduzeća registrovanih na teritoriji RS. Publikacija se od 2016. godine objavljuje jednom godišnje. Pored osnovnih pokazatelja poslovanja publikacija sadrži preporuke namenjene kreatorima makroekonomske politike u Republici Srbiji i menadžmentu srednjih preduzeća.
map korice Publikacija "МАКROEKONOMSKE ANALIZE I PROGNOZE - MAP"

Institut ekonomskih nauka i Beogradska bankarska akademija - Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije publikovali su od 2009. do 2014. bilten "Makroekonomske analize i prognoze - MAP" koji je u periodu 1994-2005. godine izlazio pod starim nazivom "Mesečne analize i prognoze - MAP". U obnovljenom MAP-u su sistematizovani rezultati istraživanja profesora i saradnika IEN i BBA u najvažnijim oblastima delatnosti ove dve institucije. U njemu su prezentovanii najvažniji makroekonomski pokazatelji privrednih kretanja u zemlji, tokovi evropskih integracionih kretanja po privrednim sektorima, spoljno-trgovinski bilans, kretanja u monetarnoj i fiskalnoj sferi, kretanja na finansijskim tržištima, sektor bankarstva i osiguranja, poslovanje malih i srednjih preduzeća i preduzetništva, zaposlenosti, razvoja ljudskih resursa i mnogih drugih oblasti.

Mesečne analize i prognoze

MAP - Mesečne analize i prognoze (od 1994 do 2005) bio je vrhunski proizvod Instituta koji se bavio uvidom u aktuelna privredna kretanja, uticajima mera makroekonomske politike, kao i kratkoročnim prognozama glavnih ekonomskih agregata u domaćoj privredi. Svaki broj je obrađivao neku "vruću temu" u rubrici pod nazivom "Tema meseca".

Standardni prilog u biltenu bio je zvanični statistički dodatak sa relevantnim podacima o makroekonomskim kretanjima. U skladu sa utvrđenom metologolijom i modelima, MAP se usredsređivao na važna pitanja domaće makroekonomske politike, kao i agregate i pokazatelje (npr. neto nacionalni dohodak, industrijska i poljoprivredna proizvodnja, uslužni sektor, pitanja monetarne i kreditne politike, bankarskog sistema, javne potrošnje, svetska privredna kretanja, međunarodni ekonomski odnosi, devizni kurs, zarade, dohodak i cene, ulaganja, siva ekonomija itd.). MAP je bio štampana verzija rezultata dugoročnog istraživačkog projekta Instituta o kretanjima domaće privrede. Bilten se štampao na srpskom, a na engleskom u skraćenoj verziji.

 

Publikacije Instituta su uglavnom na srpskom jeziku, a neke i na engleskom (originalni tekstovi i/ili stručni prevodi).

Institut je na 37. Međunarodnom sajmu knjiga 1992. godine proglašen za najuspešniju izdavačku kuću u SR Jugoslaviji. Poznate zbirke knjiga su "Privreda 90-tih", "Jugoslavija i evropske perspektive", "Jugoslavija i međunarodne perspektive", kao i "Marketing Plus" i "Agenda 21".

Naučni i istraživački radovi povremeno se objavljuju na teme u okviru opšte orijentacije delatnosti Instituta, u pisanoj ili elektronskoj formi.

 

 

MEĐUNARODNA IZDANJA

toward green economy15   virtual organisation14   women and entrepreneurship13   european integration process12   managing structural changes   impact og global12
        Online narudžbenica            
contemporary issues integration11   management dynamics in new economy  

progress in trans reform imp in serbia

  serbia eu econom lessonsm   Influence of global eco crisis10   global crisis in cee
    Online narudžbenica                        

 

AKTUELNO

kontinuum nelikvidnosti17   kanali distribucije savremenom bankarstvu17   sustainable growth in small economies17            
                     
med fin preko ulaganja16   implementacija naucnih rez16   finansijski rizik neizvesnost kriza16   book of abstracts16   pravci strukturnih promena17   etika menad ljudskih resursa17
                     
Deindustrijalizacija u Srbiji   Problemi deindustrijalizacije u Srbiji   Teorija novca i monetarna politika   Strukturne promene u Srbiji   Predlog mera javnih politika   book of abstracts15
                     
razvoj privatnog sektora14   analiza ocena konkurentnosti privrede srbije13   korporativno restrukturiranje13   economoc Sciemce on crossroad13   55 godina ien   monetary rules their importance13
        Online narudžbenica          

 

DVD RELEASES

dvd_ien_51god  
tempus dvd 2009
 
logo_ea
  industrija