Tematski zbornici

 

 

mono


 

Od osnivanja Instituta ekonomskih nauka 1958. godine jednu od njegovih važnih delatnosti predstavlja izdavačka delatnost. Reč je o publikacijama domaćeg i međunarodnog karatkera i značaja koje izdajemo samostalno i u saradnji sa drugim institucijama.

U ovom delu možete pogledati hronološki pregled tematskih zbornika Instituta ekonomskih nauka u periodu 1992. do danas.

 

2018          2017    
2016          2015         2014          2013 
2012          2011         2010          2009 
2008          2007         2006          2005 
2000          1999         1998          1997
1996          1995         1994          1992