Monografije

 

mono


 

 

Od osnivanja Instituta ekonomskih nauka 1958. godine jednu od njegovih važnih delatnosti predstavlja izdavačka delatnost. Reč je o publikacijama domaćeg i međunarodnog karatkera i značaja koje izdajemo samostalno i u saradnji sa drugim institucijama.

U ovom delu možete pogledati hronološki pregled monografija Instituta ekonomskih nauka u periodu 1992. do danas.

 

2017         2016         2015         2014
2013         2012         2011         2010
2009         2008         2007         2006
2005         2004         2003         2002
2001         2000         1999         1998
1997         1996         1994         1992