O nama

ien zgrada1 

 

U Institutu trenutno ima 37 zaposlenih, od koji su 30 istraživači sa punim radnim vremenom, 1 je zaposleno u biblioteci, dokumentaciji i izdavačkoj delatnosti, a 6 u administraciji i sekretarijatu. U naučnoistraživačkoj delatnosti Instituta istraživači su podeljeni po naučnoistraživačkim centrima ili su članovi interdisciplinarnih projektnih timova. Pored referentnih tema kojima se bave naučnoistraživački cebtri Instituta, interdisciplinarni projektni tim sastavljen je od članova različitih jedinica kao i pridruženih saradnika, a prema potrebi i stručnjacima van Instituta.

Bazična filozofija IEN je da promoviše kontinuelno obrazovanje, kao i radost učenja i stručnog usavršavanja. Institut je član EADI, kao i drugih međunarodnih, regionalnih i nacionalnih naučnih organizacija i udruženja.

Otuda dobrodošli na sajt IEN. Naš slogan je "cognoscere est mutare" - spoznaja nas menja.

 

Misija

Institut sprovodi naučno zasnovana istraživanja iz svih oblasti ekonomije, a pre svega poslovne ekonomije, ekonomije rada i socijalnih pitanja, međunarodnih ekonomskih odnosa i održivog razvoja

  • Interno - da bude privlačno mesto za naučnositraživački rad
  • Eksterno - da pruži izvrsna i relevantna istraživanja kao podršku privrednom razvoju

Vizija

Institut teži da u narednom desetogodišnjem periodu postane jedna od vodećih istraživačkih institucija u regionu jugoistočne Evrope iz oblasti ekonomije, integrisana u evropski istraživački prostor

 

Vrednosti kojima u svom radu Institut teži su:

  • Sloboda u istraživanju i podsticanje kreativnosti i inovativnosti;
  • Poštovanje najviših naučnih standarda i etike u istraživanju;
  • Kreiranje prijatne radne atmosfere koja podstiče radno stvaralaštvo;
  • Usaglašenost sa nacionalnim prioritetima u razvoju naučno-istraživačkog rada
  • Uspostavljanje partnerskog odnosa sa matičnim Ministarstvom
  • Uvođenje sistema nagrađivanja prema rezultatima rada.

 

Strateški ciljevi se mogu postaviti na sledeći način:

    Cilj 1 – Uspešna realizacija projekata Ministarstva i priprema za novi ciklus
    Cilj 2 – Podizanje izvrsnosti, unapređenje vidljivosti i dostupnosti rezultata rada istraživača
    Cilj 3 – Povećanje prihoda istraživača Instituta
    Cilj 4 – Unapređenje kompetentnosti za kreiranje preporuka javnih politika
    Cilj 5 – Jačanje saradnje sa privredom
    Cilj 6 – Povećanje broja zajedničkih projekata sa partnerima iz inostranstva