Aktivnosti u periodu 2001-2006

 

Aktivnosti po  periodima: 2006-2008
  2008-2010
  2011-2014
  2016-2020

 

U periodu od 2001. do 2006. godine, osnovna programska orijentacija Instituta obuhvatala je sledeće istražvačke, konsultantske i programske aktivnosti:

I. PRIVREDNI I DRUŠTVENI RAZVOJ (PDR)
 • Teorija i politika privrednog razvoja: međunarodni, regionalni i drustveni održivi razvoj, teme vezane za strukturalne promene i prilagođavanja ..
 • Tranzicija, privatizacija, restruktuiranje
 • Makroekonomska politika: politika deviznog kursa, monetarna i kreditna politika, zarade/ prihodi, finansijski sistem i bankarstvo
 • Tehnološki i regionalni razvoj i teme vezane za politiku
 • Aktuelne analize i prognoze
II. SVETSKO TRŽIŠTE I MEĐUNARODNA PRIVREDNA STRATEGIJA (MTS)
 • Odnosi sa međunarodnim institucijama: razvoj, monetarna politika, finansije, trgovina
 • Nacionalna ekonomija, pristupanje Evropskoj uniji i Svetskoj trgovinskoj organizaciji
 • Nacionalna/korporativna konkurentnost, regionalna pitanja, ekonomska i trgovinska libaralizacija i politika zaštite
 • DSI, međunarodna trgovina, transfer tehnologije, TNK, pitanja globalizacije, Interna ulaganja i promocija izvoza
 • Regionalna ekonomska saradnja i podsticaji
III. POSLOVNO I PREDUZETNIČKO ISTRAŽIVANJE I KONSALTING
 • Organizacija i transformacija preduzeća i banaka
 • Tržište/istraživanje tržišta i konsalting /savetovanje
 • Strateško upravljanje /konsalting
 • Investicije i izvodljivost /konsalting/savetovanje
 • Mikro/MSP razvoj i preduzetništvo
IV. OBUKA I OBRAZOVANJE (OIO)
 • Specijalistički diplomski kursevi po izabranim temama kao i partnerski edukacioni programi
 • Teach-In i Workshop seminari - marketing, menadžment/finansije, računovodstvo i međunarodno poslovanje
 • Kursevi razvojnih studija/edukacioni programi