Aktivnosti u periodu 2008-2010

 

Aktivnosti po  periodima: 2001-2006
  2006-2008
  20‚11-2015
  2016-2020

 

U periodu od 2008. do 2010. godine, osnovna programska orijentacija Instituta obuhvatala je sledeće istražvačke, konsultantske i programske aktivnosti:

I. PRIVREDNI I DRUŠTVENI RAZVOJ
 • Teorija i politika privrednog razvoja: međunarodni, regionalni i drustveni održivi razvoj, teme vezane za strukturalne promene i prilagođavanja
 • Tranzicija, privatizacija i restruktuiranje
 • Makroekonomska politika: politika deviznog kursa, monetarna i kreditna politika, zarade i prihodi, finansijski sistem i bankarstvo
 • Tehnološki i regionalni razvoj i pitanja ekonomske politike
 • Analize pojedinih privrednih sektora i sektorskih politika
 • Analize tržišnih struktura, stepena kocentracije na pojedinim tržišnim segmentima i zaštite potrošača
 • Aktuelne analize i prognoze
II. MEĐUNARODNI EKONOMSKI ODNOSI - SVETSKO TRŽIŠTE I STRATEGIJA MEĐUNARODNE PRIVREDE
 • Savremeni međunarodni ekonomski odnosi – internacionalizacija i globalizacija
 • Odnosi sa međunarodnim razvojnim, monetarnim, finansijskim i trgovinskim institucijama
 • Nacionalna/korporativna konkurentnost, regionalna pitanja, ekonomska i trgovinska liberalizacija i protekcionistička politika
 • Strane direktne investicije, međunarodna trgovina, transfer tehnologija, transnacionalne korporacije i globalizacija, domaće investicije i unapređenje izvoza
 • Regionalna privredna saradnja i inicijative
III. POSLOVNA EKONOMIJA - ISTRAŽIVANJE I KONSALTING
 • Organizacione promene - razvoj i transformacija preduzeća, banaka i drugih privrednih organizacija
 • Istraživanje tržišta, marketing i konsalting
 • Strategijski menadžment - strategijske analize, pomoć u formulisanju i implementaciji različitih vrsta strategija
 • Investicije i studije izvodljivosti
 • Korporativno restrukturiranje, merdžeri i akvizicije
 • Korporativno upravljanje
 • Kvalitet i totalno upravljanje kvalitetom (TQM)
IV. PREDUZETNIŠTVO I RAZVOJ MALOG I SREDNJEG BIZNISA - ANALIZE, ISTRAŽIVANJA I KONSALTING
 • Preduzetništvo
 • Razvoj mikro, malih i srednjih preduzeća (MSP)
 • Finansiranje malog i srednjeg biznisa
V. BANKARSTVO, OSIGURANJE I FINANSIJE (u saradnji sa BBA)
 • Klasično bankarstvo
 • Investiciono bankarstvo
 • Aktuarstvo i osiguranje
 • Poslovne finansije
 • Javne finansije
 • Monetarne finansije
 • Analiza finansijskih izveštaja
 • Upravljanje rizicima
 • Revizija
 • Finansijska tržišta i investicije u hartije od vrednosti
VI. KONTINUELNO USAVRŠAVANJE I OBRAZOVANJE
 • Specijalistički i post-diplomski kursevi, kao i partnerski edukacioni programi
 • Teach-In i Workshop seminari - menadžment, liderstvo, marketing, finansije, računovodstvo, međunarodno poslovanje, itd
 • Programi kontinuelne edukacije
 • Učenje na daljinu - Distance Learning
 • Kursevi razvojnih studija i ostali edukacioni programi
VII. EKONOMIKA KULTURE
 • Menadžment u kulturi
 • Organizacione promene u kulturi
 • Marketing u kulturi
 • Finansije u kulturi