Medjunarodna naučna konferencija Izazovi ekonomske nauke u 21. veku - galerija fotografija

5. decembar 2008.

izazovi_ek_nauke14 izazovi_ek_nauke15
izazovi_ek_nauke16 izazovi_ek_nauke17
izazovi_ek_nauke18 izazovi_ek_nauke19
izazovi_ek_nauke20 izazovi_ek_nauke21
izazovi_ek_nauke23 izazovi_ek_nauke24
izazovi_ek_nauke25 izazovi_ek_nauke27
izazovi_ek_nauke29 izazovi_ek_nauke40
izazovi_ek_nauke30 izazovi_ek_nauke41
izazovi_ek_nauke42 izazovi_ek_nauke43
izazovi_ek_nauke44 izazovi_ek_nauke22
izazovi_ek_nauke45 izazovi_ek_nauke47

izazovi_ek_nauke53

izazovi_ek_nauke28 izazovi_ek_nauke51

izazovi_ek_nauke52

izazovi_ek_nauke46 izazovi_ek_nauke49