Međunarodna naučna konferencija IZAZOVI EKONOMSKE NAUKE U 21. VEKU - galerija fotografija otvaranje

4. decembar 2008.

izazovi_ek_nauke1 izazovi_ek_nauke2
izazovi_ek_nauke3

izazovi_ek_nauke2a

izazovi_ek_nauke4 izazovi_ek_nauke5

izazovi_ek_nauke6

izazovi_ek_nauke7
izazovi_ek_nauke8 izazovi_ek_nauke9
izazovi_ek_nauke10 izazovi_ek_nauke13
izazovi_ek_nauke31 izazovi_ek_nauke39
izazovi_ek_nauke48 izazovi_ek_nauke33
izazovi_ek_nauke32 izazovi_ek_nauke11
izazovi_ek_nauke34 izazovi_ek_nauke35
izazovi_ek_nauke36 izazovi_ek_nauke12

izazovi_ek_nauke38

izazovi_ek_nauke37