Održana 4. godišnja konferencija ERENET

roll_erenet09  

4. GODIŠNJA KONFERENCIJA ERENET

25. septembar 2009. Beograd

 

U zajedničkoj organizaciji Instituta ekonomskih nauka (IEN), Beogradske bankarske akademije (BBA), Evropske alijanse malog biznisa (ESBA) i ERENET 25. septembra odžzana je 4. godišnja konferencija ERENET pod naslovom:

"SEKTOR MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA U USLOVIMA SVETSKE EKONOMSKE KRIZE
- FINANSIRANJE MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA"

 

erenet1

ERENET predstavlja mrežu istraživača preduzetništva i malih i srednjih preduzeća u regionu centralne i istočne Evrope čije se sedište nalazi u Budimpešti a regionalna kancelarija za region jugoistočne Evrope u Beogradu na Institutu ekonomakih nauka.

erenet7   erenet8
     
erenet58   erenet2
     
erenet4   erenet60
     
erenet5   erenet62
     

erenet6

 

Konferenciju su otvorili prof. dr Dejan Erić, direktor IEN, prof. dr Antal Szabo, naučni direktor ERENET, prof. dr Hasan Hanić, predsednik Saveta BBA i gospođa Tina Sommer, predsednica ESBA. Prof. Szabo je podneo godišnji izveštaj o radu ERENET i plan rada za narednu godinu.

Kao specijalni gost učesnicima konferencije se obratio guverner Narodne Banke Srbije gospodin Radovan Jelašić.

 

erenet9   erenet10
     
erenet11   erenet12
     
erenet14   erenet15
     
erenet16   erenet17
     
erenet18   erenet19
     
erenet20  

erenet21

erenet22   erenet13
     
erenet32   erenet65

 

Na konferenciji su govorili i predstavnici Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja Katarina Obradović-Jovanović, direktor Republicke Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduztnistva, gospodin Goran Džafić, zamenik direktora Agencije za medjunarodnu saradnju Ana Žegarac, gospodin Istvan Kovacs, generalni direktor Hungarian Enterprise Development Network Consortium, dr Vladimir Gazda, vanredni profesor Ekonomskog fakulteta Tehničkog Univerziteta u Košicama.

 

erenet23   erenet24
     

erenet25

  erenet26
     
erenet27  

erenet28

     
erenet29   erenet30
     

erenet31

 

Na konferenciji je posebna pažnja bila posvećane pitanjima finansiranja sektora MSP u uslovima globalne krize. Govornici su posebno istakli potrebu širenja lepeze alternativnih izvora finansiranja i bržeg razvoja finansijske institucionalne infrastrukture, kako bi se omogućio brzi razvoj preduzetništva i malog i srednjeg biznisa. U diskusiji je učestvovao veliki broj učesnika skupa.

 

erenet46   erenet47
     
erenet48   erenet49
     
erenet51   erenet54
     
erenet55   erenet50
     

erenet56

 

erenet57

Gosti konferencije