Naučno-stručno putovanje zaposlenih IEN radi učestvovanja na međunarodnoj konferenciji u Francuskoj - Međunarodna konferencija: "Financial System Integration of Balkan Countries in the European Financial System: Impact of Global Financial Crisis", Nica

roll_nica09  

"FINANCIAL SYSTEM INTEGRATION OF BALKAN COUNTRIES IN THE EUROPEAN FINANCIAL SYSTEM:
IMPACT OF GLOBAL FINANCIAL CRISIS"

 
Međunarodna naučna konferencija

9. oktobar 2009., Nica, Francuska

 

U okviru realizacije medjunarodnog projekta Pavle Savić izmedju Univerziteta u Nici – Sofija Antipolis i Instituta ekonomskih nauka (IEN) 9. oktobra 2009. godine u Nici održana je medjunarodna naučna konferencija:

"Financial System Integration of Balkan Countries in the European Financial System:
Impact of Global Financial Crisis".

Konferenciju je organizovao Univerzitet u Nici uz saradnju sa IEN i uz podršku Ministarstva međunarodnih odnosa i evropskih integracija Republike Francuske i Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.

Poziv za učešće na Konferenciji
Program Konferencije

Monografija međunarodnog značaja

fin_sys_int_balkan09

Naučni radovi  html ikona
nica1   nica2

 

Na otvaranju učesnike konferencije su pozdravili prof. dr Claude Berthomieu, dosadašnji direktor CEMAFI, prof. dr Dejan Erić, direktor IEN, prof. dr Sandye Gloria-Palermo, novoizabrani direktor CEMAFI, prof. dr Gordana Vukelić, dekan Beogradske bankarske akademije, prof. dr Jean-Paul Guichard i dr Srdjan Redžepagić, pomoćnik direktora IEN i rukovodilac projekta Pavle Savić.

 

nica3  

nica4

     
nica5   nica6

 

U naučnom delu konferencije predstavljeno je dvadesetak načunih radova. Mnogi od njih predstavljaju neposredni rezultat zajedničkih istraživačkih aktivnosti saradnika dve kuće u prethodne dve godine. Svi pristuni istraživači IEN predstavili su rezultate svojih istraživanja. Kao specijalni gosti na konferenciji su bili i prof. dr Vasileias Kallinterakis, profesor University of Durham, kao i profesori dr Vladimir Mihailovič Matjušok i Elena Ponomarenko sa Ekonomskog fakulteta Ruskog Univerziteta prijateljstva naroda iz Moskve.

 

nica8   nica9
     
nica11   nica12
     
nica13   nica14
     
nica15   nica16
     
nica17   nica18
     
nica19   nica20
     
nica21   nica22
     
nica23   nica24
     

nica29

  nica30

nica31

 

Neki od zaključaka konferencije su da globalna kriza pogadja bez izuzetka sve zemlje sveta, a da su posebno pogodjene zemlje zapadnog Balkana. Istaknuto je kako kriza nosi velike opasnosti ali je ukazano da ona predstavlja i šansu za promene i brže reagovanje. Preporučeno je zemljama zapadnog Balkana, a posebno Srbiji da brže kompletira tranzitorne tokove, da se odlučnije radi na dogradnji institucija finansijskog sistema i još više podstiče medjunarodna saradnja u okviru regiona kako bi nakon izlaska iz krize region ponovo postao atraktivno mesto za privlačenje stranih direktnih investicija i brži ekonomski rast i razvoj.

 

nica25   nica26

 

U cilju iskazivanja poštovanja prema pomenutom skupu, glavnom organizatoru i instituciji sa kojom IEN ima potpisan ugovor o saradnji - Univerzitetom u Nici - Sofija Antipolis, IEN je organizovao naučnostručno putovanje za veliki broj istraživača, deo zaposlenih i profesora BBA saradnika IEN. Na taj način je u praksi implementiran jedan od elemenata Strategije razvoja IEN u domenu razvoja i kontinuelnog usavršavanja ljudskih resursa.

 

nica27   nica28