Seminar o Sprovođenju i analizi fokus grupa

Seminar o Sprovođenju i analizi fokus grupa organizuje se na Institutu ekonomskih nauka u periodu 7-9. jun 2011.

universitas _friburgensis_logo     rrpp_logo    SADC - logo

rollup_nk_april14            

SPROVOĐENJE I ANALIZA FOKUS GRUPA

7-9. jun 2011. godine


pdf Program

Seminar se realizuje u okviru Regionalnog programa podrške istraživanju u oblasti društvenih istraživanja na Zapadnom Balkanu (RRPP).

jun7_focus_groups_rrpp1 jun7_focus_groups_rrpp2
jun7_focus_groups_rrpp3 jun7_focus_groups_rrpp4

jun7_focus_groups_rrpp5