Drugi radni dan međunarodne naučne konferencije "Post Crisis Recovery"

Drugi dan međunarodne naučne konferencije održan je u prostorijama IEN i BBA 6. marta 2013. godine. Autori su prezentovali svoje radove u dve panel sesije, nakon čega su doneti zaključci sa konferencije.

[5. mart]

mart5_konf13 mart5_konf14
mart5_konf15 mart5_konf16
mart5_konf17 mart5_konf18
mart5_konf19 mart5_konf22
mart5_konf21 mart5_konf20