Okrugli stolovi

skup1


 

PERSPEKTIVE RAZVOJA CENTRA PODATAKA U DRUŠTVENIM NAUKAMA U SRBIJI

 • Datum, 15. mart 2017. godine

 


 

EKONOMSKE I SOCIJALNE POSLEDICE PRODAJE POLJOPRIVREDNIH PREDUZEĆA I ZEMLJIŠTA U SRBIJI - efekti dosadašnje prodaje poljoprivrednog zemljišta kao prirodnog resursa

 • Datum: 23. februar 2017. godine
 • Organizator: Institut ekonomskih nauka, Beograd

 


ABSORPTION CAPACITY OF THE EU PRE-ACCESSION PROGRAMS IN THE WESTERN BALKAN COUNTRIES

 • Datum: 15. novembar 2013. godine

DA LI SU POLITIČARIMA POTREBNI NAUČNICI? – POVEZIVANJE ISTRAŽIVANJA I JAVNIH POLITIKA NA ZAPADNOM BALKANU

 • Datum: 26. maj 2013. godine

ODRŽIVI RAZVOJ SRBIJE U USLOVIMA KRIZE - STRAMPUTICE I REŠENJA

 • Datum: 7. mart 2012. godine
 • Organizator: Institut ekonomskih nauka i prof. dr Petar Đukić

AKTIVNE MERE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA - TRŽIŠTE RADA, EKONOMIJA RADA I PRIVREDNA KRETANJA

 • Datum: 2. februar 2011. godine
 • Organizator: Institut ekonomskih nauka, Beograd

PERSPEKTIVE ZAPOŠLJAVANJA I NOVI PROFESIONALNI ZAHTEVI FINANSIJSKOG SEKTORA

 • Datum: 18. mart 2010. godine
 • Organizatori: Beogradska bankarska akadenija i Institut ekonomskih nuaka, Beograd

Okrugli sto sa finansijskim analitičarima, portfolio menadžerima, investicionim savetnicima i predstavnicima the European Federation of Financial Analysts Societies (EFFAS)

 • Datum: 22. oktobar 2009. godine
 • Organizatori: Beogradska bankarska akadenija i Institut ekonomskih nauka, Beograd

MALA I SREDNJA PREDUZEĆA - RAST, IZVOZ I POSLOVNO OKRUŽENJE

 • Datum: 4. decembar 2006. godine
 • Organizatori: Institut ekonomskih nauka i časopis "Biznis i finansije", Beograd