Aktivnosti u periodu 2011-2015

 

Aktivnosti po  periodima: 2001-2006
  2006-2008
  2008-2010
  2016-2020

 

2011-2015 Programska orijentacija Instituta, utvrđena Strategijom razvoja IEN obuhvatala je sledeće osnovne aktivnosti istraživanja:

I. PRIVREDNI I DRUŠTVENI RAZVOJ
 • Teorija i politika privrednog razvoja: međunarodni, regionalni i društveni održivi razvoj, teme vezane za strukturalne promene i prilagođavanje...
 • Eonomija i politika zaštite životne sredine i integralno održivi razvoj
 • Tranzicija
 • Analize tržišnih struktura, stepena koncentracije na pojedinim tržišnim segmentima i zaštite potrošača
 • Aktuelne analize i prognoze
 • Ekonomika kulture
 • Ekonomika poljoprivrede
 • Privredno pravo
II. MEĐUNARODNI EKONOMSKI ODNOSI I EVROPSKE INTEGRACIJE
 • Savremeni medjunarodni ekonomski odnosi - internacionalizacija i globalizacija
 • Međunarodne finansije i međunarodno bankarstvo
 • Nacionalna ekonomija, pristupanje Evropskoj uniji i Svetskoj trgovinskoj organizaciji
 • Nacionalna/korporativna konkurentnost, regionalna pitanja, ekonomska i trgovinska politika
 • Regionalna privredna saradnja i inicijative
 • Regulatorne reforme
 • Pravo EU
III. POSLOVNA EKONOMIJA
 • Tranzicija, privatizacija i restruktuiranje
 • Menadžment i strategijski menadžment
 • Organizacione promene - razvoj i transformacija preduzeća i drugih privrednih organizacija
 • Istraživanje tržišta, marketing i konsalting
 • Turizam
 • Korporativno upravljanje
 • E-biznis
 • Merdžeri i akvizicije
IV. PREDUZETNIŠTVO I RAZVOJ MALOG I SREDNJEG BIZNISA (u saradnji sa ERENET)
 • Preduzetništvo
 • Razvoj mikro, malih i srednjih preduzeća (MSP)
 • Finansiranje malog i srednjeg biznisa
 • Razvoj regionalne saradnje MS
V. BANKARSTVO, OSIGURANJE I FINANSIJE (u saradnji sa BBA)
 • Bankarsto - komercijalno bankarstvo, investiciono bankarstvo
 • Osiguranje - Životno, neživotno, bankosiguranje
 • Aktuarstvo
 • Javne finansije
 • Monetarne finansije
 • Međunarodne finansije
 • Korporativne finansije
 • Personalne finansije
 • Finansije nekretnina
 • Finansijska tržišta
 • Investicije u hartije od vrednosti
 • Portfolio menadžment
 • Upravljanje rizicima
 • Finansijski inženjering
 • Finansijska matematika
 • Kvantitativne metde u finansijama
 • IT u finansijama
 • Računovodstvo
 • Revizija
 • Finansijsko pravo
 • Poslovna etika u finansijama
VI. EKONOMIJA ZASNOVANA NA ZNANJU I RAZVOJ INFORMATIČKOG DRUŠTVA - KONTINUELNO USAVRŠAVANJE I OBRAZOVANJE
 • Specijalistički i post-diplomski kursevi, kao i partnerski edukacioni programi
 • Teach-In i Workshop seminari - marketing, menadžment/finansije, računovodstvo i međunarodno poslovanje
 • Programi kontinuelne edukacije
 • Kursevi razvojnih studija/edukacioni programi
 • Razvoj informacionih tehnologija
 • Distance Learning
 • Edukativno - mentorski rad sa mladima po principu "Mentor iz kuće"
VII. EKONOMIJA RADA
 • Tržište rada - ekonomska teorije i praksa
 • Upravljanje i razvoj ljudskih resursa
 • Investicije u ljudski kapital
 • Zarade i produktivnosti