Naučno veće

 

U skladu sa Zakonom o naučno-istraživačkom radu svaki pravno registrovan institut u oblasti naučnog istraživanja sa visoko profesionalnim kapacitetima ima pravo da izabere vlastito Naučno veće (NV). Preko Naučnog veća zaposelni u Institutu učestvuju u svim poslovima znacajnim za Institut, ali posebno u:
 • Planiranju poslova iz oblasti istraživanja, konsaltinga i usavršavanja
 • Utvrđivanju i proceni naučnih programa i projekata
 • Utvrđivanju postupaka i donošenje odluka u dodeli naučnoistraživačkih zvanja (prosleđujući predloge Ministarstvu za nauku i tehnološki razvoj na davanje saglasnost)
 • Pripremi sastanaka skupštine zaposlenih naučnih radnika.

Naučno veće Instituta je stručni organ Instituta. Naučno veće obavlja poslove i zadatke iz delatnosti Instituta na osnovu Zakona kojim se reguliše naučnoistraživačka delatnost, Statuta i Pravilnika o radu Naučnog veća.

Naučno veće utvrđuje predloge za sticanje naučnih zvanja: naučni saradnik, viši naučni saradnik i naučni savetnik, kao i odluke za sticanje istraživačkog zvanja: istraživač saradnik.

Predsednik, zamenik predsednika i sekretar rukovode radom Naučnog veća

Članovi Naučnog veća Instituta ekonomskih nauka su:

- Istraživači u naučnim ili nastavnim zvanjima koji su u radnom odnosu sa punim radnim vremenom u Institutu
 1. Dr Ivan Stošić
 2. Dr Božo Drašković
 3. Dr Jovan Zubović
 4. Dr Ivana Domazet, predsednik NV
 5. Dr Jelena Minović, zamenik predsednika NV
 6. Dr Vladimir Simović, sekretar NV
 7. Prof. dr Zvonko Brnjas
 8. Dr Olja Munitlak-Ivanović
 9. Dr Vesna Aleksić
 10. Dr Aleksandra Bradić-Martinović
 11. Dr Marko Malović
 12. Dr Sonja Đuričin
 13. Dr Isidora Ljumović