Razvojni projekti

 

Organizaciona celina Instituta ekonomskih nauka usmerena ka razvoju privrednog sektora kroz prilagođavanje i implementaciju razvojnih projekata. Radom centra i svim njegovim aktivnostima upravljaju naučni radnici i privredni eksperti čije bogato teorijsko znanje i praktično iskustvo garantuje jedinstven kvalitet u domenu poslovne edukacije. Zahvaljujući tome, u mogućnosti smo da osmislimo i primenimo najmodernije metode razvoja kao što su naučno zasnovane edukacije, „online“ sistemi procene kompetencija, „case i field“ metode predavanja, instrukcije zasnovane na bogatim naučnim istraživanjima kao i druge aktivnosti u kojima se postiže idealan spoj naučnih metoda i praktičnih rešenja.

 

Razvojni projekti

Centar je posvećen isključivo onim razvojno-edukativnim programima koji imaju snagu da klijentima i saradnicima obezbede stratešku podršku na putu kontinuiranog unapređenja upravljačkih, organizacionih, prodajnih i svih drugih procesa. U skladu sa tim principom, primenjujemo modularni pristup koji se sastoji iz optimalne kombinacije naučnih istraživanja, teorijsko-naučne edukacije i praktičnog rada u kom treba da se oblikuje i primeni konkretna poslovna strategija.

Naše usluge su koncipirane u razvojne projekte sa izuzetnim mogućnostima prilagođavanja ka svim poslovno-ekonomskim oblastima. U nastavku je dat pregled disciplina za koje postoje mogućnosti kreiranja razvojnih projekata:

1. Strategijski menadžment

2. Marketing

3. Upravljanje prodajom

4. Makroekonomsko okruženje

5. Poslovna statistika

6. Finansijski menadžment i izveštavanje

Maksimizacija efekata

Osnovne prednosti projektnog planiranja se mogu grupisati u sledeće oblasti:

1. Strateško delovanje ka ključnim tačkama poslovanja.

Kao najvažniji ishod svih razvojnih projekata pojavljuje se oblikovanje postojećih i razvoj inovativnih poslovnih strategija. Na tom tragu, učesnici projekta su orjentisani na dubinsko razumevanje upravljačkih, organizacionih i/ili prodajnih ciljeva kao i na kreiranje konkretnih poslovnih alata čija implementacije je zagarantovana kroz precizne akcione planove.

2. Razvoj internih procesa do nivoa ključnih faktora rezultata.

Važni ishodi nakon realizacije razvojnog projekta se ogledaju u mapiranju, merenju i standardizaciji internih procesa što u vrlo kratkom roku donosi rast operativne efikasnosti i poboljšanje ključnih pokazatelja uspeha.

3. Povećanje nivoa liderskih, upravljačkih i izvršilačkih kompetencija svih učesnika razvojnog projekta.

Modularni pristup edukaciji omogućava nadogradnju praktičnih znanja naučno-teorijskim principima što vodi do dubinskog razumevanja svih faktora uspeha. Na tom putu, bitan ishod svake razvojne aktivnosti jeste unapređenje performansa zaposlenih iza čega stoji rast svih važnih oblasti kompetentnosti.

 

Najčešća pitanja

Razvojni projekti podrazumevaju optimalnu kombinaciju većeg broja razvojnih aktivnosti, a ne samo teorijske edukacije. Bogato iskustvo nam govori da se potpuni razvojni efekti postižu tek pošto se sprovedu precizna naučna istraživanja internih procesa ili tržišnih fenomena, kreiraju konkretni akcioni planovi kao i praktični poslovni alati a sam program edukacije usmeri ne samo na rast kompetencija već i na unapređenje užih ili širih poslovnih strategija.

 

Svaki razvojni projekat se potpuno prilagođava potrebama klijenata zavisno od toga koji segment poslovanja predstavlja razvojni prioritet. U skladu sa tim, u početnoj fazi saradnje možemo analizirati kvalitet poslovnih strategija u domenu strategijskog menadžmenta, prodaje i marketinga, finansijskog menadžmenta ili poslovne statistike. Dodatna naučna istraživanja koja su jako važan deo svakog razvojnog projekta imaju za cilj da specificiraju uske oblasti koje treba da budu predmet teorijske edukacije, praktičnog usavršavanja i strateškog planiranja.

 

Trajanje svakog razvojnog projekta zavisi od kompleksnosti poslovnih strategija koje su predmet usavršavanja kao i od broja tema koje su predmet edukacije. Uobičajena praksa podrazumeva implementaciju svih razvojnih aktivnosti u periodu od 3 do 6 meseci. Prvi praktični rezultati se mogu očekivati odmah po implementaciji akcionih planova koji predstavljaju poslednju fazu saradnje na jednom razvojnom projektu.

 

Na početku svakog razvojnog projekta definišu se i usaglašavaju konkretni ciljevi i ishodi koje je neophodno postići u praksi. Pored toga, klijent će biti unapred upoznat sa pokazateljima uspešnosti svakog projekta čiji se stepen ostvarenja zatim prati tokom svake faze. Dodatnu sigurnost u orjentisanost svakog projekta na konkretne poslovne rezultate predstavlja i podrška predstavnika Centra za strateško i projektno planiranje tokom celog perioda implementacije akcionih planova u praksi.

Od strane klijenata se očekuje aktivno učešće u svim edukativnim aktivnostima, spremnost na radioničarski rad tokom izrade konkretnih alata i posvećenost kreiranju i implementaciji akcionih planova koji su u službi razvoja određene poslovne strategije.

 

Kontakt

Dr Jovan Zubović, direktor Instituta ekonomskih nauka
E-adresa: jovan.zubovic@ien.bg.ac.rs

Dr Duško Bodroža, istraživač-saradnik
Tel.+3811-12629-950
E-adresa: dusko.bodroza@ien.bg.ac.rs

Dr Sonja Đuričin, naučni saradnik
Tel.+3811-12631-583
E-adresa: sonja.djuricin@ien.bg.ac.rs

Dr Marija Lazarević, docent, Beogradska bankarska akademija
Telefon: +381-112635-823
E-mail: marija.lazarevic@bba.edu.rs

Dr Slavica Stevanović, naučni saradnik
Tel.+3811-12624-358
E-adresa:slavica.stevanovic@ien.bg.ac.rs

Dr Vladimir Simović, naučni saradnik
Tel.+3811-12623-578
E-adresa: vladimir.simovic@ien.bg.ac.rs

Ivan Obradinović, saradnik Instituta ekonomskih nauka
Tel: +381-642432082
ivanobradinovic@gmail.com