Program naučne i tehnološke saradnje između Srbije i Portugala za period 2011-2012

 

fac de econ univ decoimbra        ien logo

 

Poljoprivreda, prirodni resursi i ekonomski rast - implikacija na rurarlnu politiku u Srbiji u Portugalu