Slovenija

 

 

Potrebe i načini unapređenja međunarodne konkurentnosti malih ekonomija u post kriznom periodu sa aspekta globalnog EU konteksta, (2012)

 

Projekat u okviru bilateralne saradnje Republike Srbije i Republike Slovenije kojim su rukovodili dr Slavica Penev i prof. Matija Rojec.