Nastavkom istraživanja stranice prihvatate upotrebu kolačića. Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije i/ ili ne želite da imate kolačiće kada koristite stranicu, posetite deo O kolačićima.

Slažem se
Letnja škola ekonometrije
logo

letnja škola ekonometrije

IEN Letnja škola ekonometrije je prva letnja škola ekonometrije na području Zapadnog Balkana. Škola polaznicima daje mogućnost da se upoznaju sa osnovama teorijske i primenjene ekonometrije. Letnja škola ekonometrije je nastala iz IEN Letnje škole ekonomije, jedinstvenog edukativnog programa na području Zapadnog Balkana, koja je proteklih godina privlačila istaknute predavače, mlade istraživače i perspektivne studente iz svih delova sveta.

Fokus IEN Letnje škole ekonometrije su osnove ekonometrijskog modeliranja u ekonometrijskom paketu STATA. Predavanja (na srpskom jeziku) obuhvataju 7,5h klasične „eks-katedra“ nastave i 15h praktičnog modeliranja u paketu STATA. Polaznici će naučiti da samostalno sprovode empirijska istraživanja, ali i da analiziraju i interpretiraju rezultate drugih empirijskih studija. Akcenat kursa je na sticanju intuitivnog razumevanja osnovnih principa ekonometrijske analize, kao i njihova primena na stvarnim podacima iz oblasti ekonomije i drugih društvenih nauka.

Teme

Principi ekonometrije
Linearni regresioni model
Nelinearni regresioni model
Instrumentalne varijable
Ekonometrija panela

Predavači

  • Vladimir Andrić
  • Kosovka Ognjenović
  • Marko Vladisavljević
  • Sunčica Vujić
  • Aleksandar Zdravković

PRIJAVA I UPIS

  • Detaljnije informacije o Letnjoj školi ekonometrije u 2023. godini će biti uskoro objavljene.

cena i plaćanje

  • Detaljnije informacije o Letnjoj školi ekonometrije u 2023. godini će biti uskoro objavljene.

Copyright 2020 Pavle B.